Prediksi Bola Everton Vs MU Liga Inggris 26 April 2015

Prediksi Bola Everton Vs MU Liga Inggris 26 April 2015

prediksi-bola-everton-vs-mu-liga-inggris-26-april-2015

Prediksi Bola – Prēdìksì ēvērton Vs Manchēstēr Unìtēd Lìga ìnggrìs 26 Aprìl 2015 Nantì Malam, Prēdìksì Skor ēvērton Vs Manchēstēr Unìtēd, Prēdìksì Lìga ìnggrìs ēvērton Vs Manchēstēr Unìtēd laga sēru mìnggu ìnì pērtarungan antara ēvērton Vs Manchēstēr Unìtēd akan salìng mēngadu tak tìk dan kēmatangan stratēgì dalam pērhēlatan Lìga ìnggrìs, Jadwal jam tayang ēvērton Vs Manchēstēr Unìtēd juga tēlah dìtētapkan sēbagaìmana ìnfo yang dìdapatkan Bolaonē bahwa pērtandìngan tanggal 26 Aprìl 2015 antara ēvērton Vs Manchēstēr Unìtēd akan dìsìarkan sēcara langsung darì stadìum Goodìson Park (Lìvērpool) Olēh BēìN SPORT 3 pada pukul 18:30 Wìb.

Prēdìksì ēvērton Vs Manchēstēr Unìtēd tìm tuan rumah ēvērton wajìb jaga gēngsì agar tìdak mēndapat malu dìkandang sēndìrì. Dìmana pada pērtandìngan sēbēlumnya ēvērton mēmìlìkì catatan mēnang darì Burnlēy dēngan skor 1-0 dìkandang sēndìrì yang mēmbuat ēvērton tērus mēnēmpēl dì pērìngkat kē 12 klasēmēn sēmēntara dēngan nìlaì 41 poìn darì 33 kalì pēnampìlan nya, catatan darì lìma kalì pērtandìngan tērakhìr ēvērton lumayan bagus dēngan tìga kalì mēnang, sēkalì ìmbang dan sēkalì kalah.

Bursa ēvērton Vs Manchēstēr Unìtēd bìsa dìpastìkan tìm tamu Manchēstēr Unìtēd Tēlah mēnyìapkan pērforma dan stratēgì tērbaìknya untuk mēnghadapì tuan rumah Manchēstēr Unìtēd jìka kìta lìhat pada pērtandìngan sēbēlumnya kalah darì Chēlsēa dēngan skor 1-0 dìkandang darì Chēlsēa yang mēmbuat Manchēstēr Unìtēd tētap tìdak bēranjak darì posìsì kē 3 klasēmēn sēmēntara dēngan nìlaì 65 poìn darì 33 kalì pēnampìlan nya, catatan darì lìma kalì pērtandìngan tērakhìr Manchēstēr Unìtēd amat bagus dēngan ēmpat kalì mēnang bēruntun dan satu kalì kalah.

Bērìkut kamì tampìlkan Prēvìēw ēvērton Vs Manchēstēr Unìtēd data statìstìk kēdua kēsēbēlasan darì Klasēmēn, Hēad to Hēad, Startìng Lìnē Up hìngga Bursa Taruhan yang tēlah dìrangkum dalam Prēdìksì ēvērton Vs Manchēstēr Unìtēd 26 Aprìl 2015.

Prediksi Bola Everton Vs MU Liga Inggris 26 April 2015

Hēad to Hēad ēvērton VS Manchēstēr Unìtēd : 051014 MNU 2- 1 ēVē 200414 ēVē 2 – 0 MNU 051213 MNU 0 – 1 ēVē 100213 MNU 2 – 0 ēVē 210812 ēVē 1 – 0 MNU

Lìma Pērtandìngan Tērakhìr ēvērton : 180415 ēVē 1 – 0 BUR 110415 SWA 1 – 1 ēVē 040415 ēVē 1 – 0 SOT 220315 QPR 1 – 2 ēVē 200315 DYN 5 – 2 ēVē

Lìma Pērtandìngan Tērakhìr Manchēstēr Unìtēd : 180415 CHē 1 – 0 MNU 120415 MNU 4 – 2 MNC 040415 MNU 3 – 1 AST 220315 LìV 1 – 2 MNU 150315 MNU 3 – 0 TOT

Prēdìksì Susunan Pēmaìn ēvērton vs Manchēstēr Unìtēd ēvērton : T. Howard, P. Jagìēlka, L. Baìnēs, S. Dìstìn, S. Colēman, M. Bēšìc, G. Barry, R. Barklēy, S. Naìsmìth, K. Mìrallas, R. Lukaku. Manchēstēr Unìtēd : Dē Gēa, A. Valēncìa, C. Smallìng, Shaw, M. Rojo, Á. dì María, A. Januzaj, M. Carrìck, R. van Pērsìē, W .Roonēy, R. Falcao.

Pasaran HANDìCAP = 14 : 0 OVēRUNDēR = 2 12 PRēDìKSì WìN = 50% : 50%

Prēdìksì ēvērton Vs Manchēstēr Unìtēd Lìga ìnggrìs26 Aprìl 2015 Nantì Malam ēvērton 2 – 2 Manchēstēr Unìtēd

Terima Kasih Telah Membaca Prediksi Bola Everton Vs MU Liga Inggris 26 April 2015